Vyhledej
Šikovné nákupy
Gymnázium Dvůr Králové > Vzdělávání > střední školy

Gymnázium ve Dvoře Králové dokazuje, že rozhodnutí o jeho samostatném fungování bylo správné

Redakce / 7.02.2019, Dvůr Králové nad Labem, gymnazium.kralovedvorsko.cz
Je to více než 5 let, kdy gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem hrozilo zrušení 6letého studia a sloučení s místní Střední školou informatiky a služeb. Díky zájmu a podpoře rodičů žáků a příznivců školy si gymnázium udrželo samostatnost a na šestiletém studiu se daří pravidelně naplnit kapacitu nové třídy. Od srpna roku 2018 má gymnázium v čele nového ředitele, v historii školy teprve druhou ženu - Mgr. Martinu Kubíkovou. Zeptali jsme se na její pohled na školu a novinky, které její vedení přináší.

FOTOGALERIE - gymnázium Dvůr Králové leden 2019

V pozici ředitelky místního gymnázia jste půl roku. Jak na konci 1. pololetí osobně hodnotíte tuto školu - kde jsou její největší přednosti?

V tradici a komplexnosti. Gymnázium je lety prověřenou úspěšnou vzdělávací institucí ve městě i v regionu, vychovalo a vzdělalo mnoho úspěšných lidí a pokračuje v tom i nadále, což potvrzují nejen stabilní úspěchy žáků v soutěžích. Komplexnost vidím dvojí: vychováváme a vzděláváme,  na jednom místě, v jedné budově s tělocvičnou, v těsné blízkosti stadionu. A v neposlední řadě přednost vidím i v majestátnosti budovy - málokterá škola se může pochlubit tak krásným schodištěm a aulou.


Škola nabízí 4leté i 6leté studium. Kolik žáků dané obory navštěvuje a kolik učitelů se o jejich vzdělávání u vás stará?

Letos máme 260 žáků, 110 ve čtyřletém oboru a 150 v šestiletém. O výuku se stará celkem 26 pedagogů včetně jednoho externisty.Jak si stojí dvorské gymnázium ve srovnávacím hodnocení gymnázií - existuje nějaké?

Jediným relevantním hodnocením jsou tabulky celkového hodnocení úspěšnosti u maturit - tam jsme srovnatelní s ostatními gymnázii v republice, lépe si vedeme např. v matematice. Statistiky přijatých studentů na vysoké školy jsou zavádějící, nevíme, zda žák zvolenou školu dostudoval a absolventi nejsou povinni nám informace sdělovat. 


Nové vedení většinou přináší nové nápady. Jaké změny jste již od svého působení zavedla a jaké chystáte v rámci provozu školy?

Zatím jsem stále ve fázi seznamování s celoročním chodem školy. 

Stihla jsem již zavést školní parlament, kdy se dvakrát do měsíce vedení školy schází se zástupci všech tříd a jedná o možném vylepšení chodu školy. Chtěla bych obnovit tradici zapojení studentů do organizace Majálesu, letos se tak do něj již zapojí.

Jsou zde i věci, ve kterých rádi pokračujeme, a navazujeme tak na kroky minulého vedení školy. Mezi ně patří grant Implementace Královéhradeckého kraje, který škola získala před rokem (leden 2018). Z prostředků tohoto grantu budeme renovovat tři posluchárny a laboratoř fyziky v době letních prázdnin. Již nyní v souvislosti s tím spolupracujeme s městem na drobných stavebních úpravách učeben. Modernizujeme počítačové vybavení, pracujeme na novém webu školy, na prezentaci školy, doplnili jsme školní řád, zahájili jsme úpravy přilehlé zahrady, kterou hodláme využívat i pro výuku. 

Je na místě vyzdvihnout vstřícná jednání Městského úřadu ve Dvoře Králové n. L. na úpravách budovy a významnou finanční podporu generálního partnera školy, Ing. Jiřího Hlavatého.


Plánujete změny i v samotné výuce?

Od září 2019 chceme posílit výuku matematiky ve čtyřletém oboru dělenou hodinou. Reagujeme tak na potřeby místní základní školy, která má na druhém stupni specializaci na matematiku. Mezi volitelné předměty zařadíme dva jazyky: španělštinu a francouzštinu. Tomu pomohou i chystané úpravy jedné menší učebny, kde vznikne nová jazyková učebna pro dělené hodiny jazyků.


Dělení hodin matematiky umožní učitelům více se věnovat jednotlivým žákům nebo jim dává možnost učit každou polovinu třídy dle obtížnosti?

Dělení hodin obecně řeší zejména možnost pro učitele více se věnovat jednotlivým žákům. V matematice hodláme navíc částečně odlišit náročnost výuky v každé ze skupin dle vstupní úrovně žáků. 


Jakým způsobem budou děti do půlených hodin matematiky rozřazování - na základě testů nebo zájmu?

Zařazení do jedné nebo druhé skupiny bude čistě dle vlastního výběru každého žáka. Věříme však, že ti, kteří na základní škole absolvovali rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů, budou chtít svůj potenciál i nadále rozvíjet a zvolí si skupinu s obsáhlejší výukou. Pochopitelně však platí, že výuka i ve skupině s menší náročností bude splňovat veškerá kritéria gymnaziálního vzdělávání, tj. zejména výstupy stanovené RVP a zakotvené v našem ŠVP. 


Pokud nebude dostatečný zájem u volitelných jazyků a francouzština či španělština se neotevře, můžete přesto zájemcům nabídnout ještě jinou formu jejich studia na vaší škole?

Jsme rozhodnuti nabídnout francouzštinu i španělštinu volitelnou formou (odpolední hodiny). Aprobované vyučující máme, hlavně musí být zájem ze strany žáků. 


Ve městě je gymnázium vnímáno se zaměřením na biologii, což je zřejmě způsobeno viditelným působením spolku Natura, jehož zástupkyně - paní učitelka Dobroruková - na gymnáziu učí. Jak to vnímáte jako ředitelka školy - je to správná nálepka?

Všechny aktivity nad rámec výuky zviditelňují práci pedagoga a RNDr. Dobroruková je odborníkem pár excellence ve svém oboru: umí nadchnout pro věc a svou práci bere jako poslání. Není lehké vedle takové legendy se stabilními úspěchy žáků vyniknout. Byl by nesmysl tvrdit, že to není nálepka. Za dobu mého působení jsem zde našla další nálepky. Velmi mě překvapil velký zájem ze strany žáků o turnaje ve volejbale, basketbale či o běh, kulturu nevyjímaje. Je milé přicházet ráno do práce a vidět, jak žáci od 7. hodiny ranní dobrovolně sportují. Navíc jazyky, dějepis a společenské vědy vykazují úžasné výsledky i v celostátních soutěžích. I tady je nutné vyzdvihnout nadšení a práci pedagogů nad rámec povinností.


V lednu proběhl Den otevřených dveří, kde jste vítali zájemce o studium na vaší škole. Jakou přípravu na přijímací zkoušky jim doporučujete? Organizujete přípravné kurzy?

Ano, přípravné kurzy organizujeme a proběhnou ve dvou středách: 20. a 27. března 2019, vždy od 14:30 hod. do 15:30 hod. Doporučujeme žákům vyzkoušet ilustrační testy jednotných přijímacích zkoušek dostupné na stránkách www.cermat.cz.


Přípravné kurzy jsou zdarma nebo jen pro přihlášené na danou školu? Jsou pro oba obory, které nabízíte?

Primárně jsou pro přihlášené, proto máme kurzy až v březnu. Ve středu 20. března 2019 proběhne kurz matematiky pro žáky 7. třídy a čeština pro žáky 9. tříd. O týden později čeština pro žáky 7. tříd a matematika pro 9. třídu. Kurzy budou založeny na rozborech testů a řešení podobných úloh.


Máte nějaký fígl, jak zvýšit pravděpodobnost, že se žák na vybranou školu dostane? V případě gymnázií se například nabízí zkusit si přijímací testy na dvou školách.

Rozhodně doporučujeme zkusit přijímačky na dvě školy, lepší výsledek z obou termínů se posílá na obě školy. 


Pokud by zájemci z řad rodičů či žáků měli jakýkoliv dotaz nebo potřebu cokoliv ve škole vidět, mohou se obrátit na vás?

Samozřejmě. Budu k dispozici osobně na Dni otevřených dveří, které se konají v sobotu 16. února od 9 do 12 hod. Nejlepší formou je přes e-mail na info@gym-dk.cz nebo přímo mně osobně na: director@gym-dk.cz.


Děkuji za rozhovor a přeji čím dál více motivovaných žáků

Kateřina Sekyrková

Další články Gymnázium Dvůr Králové

Související články
Lednový termín Dne otevřených dveří přilákal přes 200 lidí
Navštívili jsme s kamerou Gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem. Podívejte se s námi na videoreportáž
Dvorské gymnázium nově nabízí klub anglického jazyka. V nové, alternativní třídě.
Žáci dvorského gymnázia mají pevný rozvrh i v on-line prostředí: denně od 9 do 13 hod.
Vaše komentáře

Přečteno 1654x
 
Hodnocení článku: